Cast Info

Des de 1993, el treball de Cast Info ha estat enfocat a proporcionar al client les solucions de TIC que necessita, amb la màxima qualitat i professionalitat.

Pionera en la introducció de noves solucions per al tractament de la informació i de les comunicacions, la missió de Cast Info consisteix a generar valor i avantatges competitius per als seus clients mitjançant un conjunt d’innovacions tecnològiques que milloren els processos de gestió i de negoci.

Cast Info és sinònim qualitat i disposa de la certificació UNE-EN ISO 9001:2008, ISO / IEC 20000-1:2005, ISO / IEC 27001:2005 i CMMI nivell 3. Actualment es troba en procés de certificació TMMi.

La solidesa de l’experiència

Professionals qualificats i experimentats.

Cobertura nacional amb centres a Madrid, Barcelona, Bilbao, Andalusia i València.

Expansió internacional amb oficines a Xile, Portugal i Marroc.

Presència en els sectors econòmics més rellevants: Telecomunicacions, Banca, Assegurances, Administracions Públiques, Indústria, Sanitat, Serveis, TIC i Mitjans de Comunicació.

Mitjançant la seva experiència Cast Info s’ha convertit ja en el SOCI TECNOLÒGIC d’un centenar d’empreses que confien en els seus serveis.

www.cast-info.es