Ja podem dir que TICxCAT existeix. VISCA!.

Avui, dia 27 de Juliol s’ ha fet Públic el resultat de l’adjudicació del Diàleg competitiu pel manteniment de les aplicacions de la Generalitat de Catalunya. Una feina de 9 mesos de treball que ha vist els seus fruïts amb l’ adjudicació directa del LOT A6: ’ uns dels dos LOTS del Departament d’ensenyament que conté també una part molt important de components tecnològics, com també la participació de TICxCAT d’una forma indirecta en altres LOTS amb acords que hem fet amb d’altres empreses d’ àmbit internacional.

TICxCAT

Estem contents, satisfets del treball i i il•lusionats amb un projecte TICxCAT que comença avui. Del que més satisfets estem és que hem estat coherents durant tot el diàleg amb allò en que érem molt forts: Educació, mobilitat, portals, plataformes d’accés intel•ligent, serveis al ciutadà i coneixement del sector Universitari. Des de TICxCAT sempre hem apostat al primer dia en la part d’ aplicacions per centrar-nos i aportar el màxim de valor en allò en el que som els millors i tenim un tret diferencial. Per aquest motiu varem decidir una estratègia de presentar-nos en aquells LOTS on podríem maximitzar aquest valor d’ una forma directa, o bé d’una forma indirecta amb grans multinacionals de prestigi al sector.

Per empreses com Cast Info, iSOCO, NexTReT, Opentrends i UPCnet, tenir la oportunitat de formar part d’ aquesta elit reduïda d’ empreses que gestionaran les aplicacions de la Generalitat de Catalunya, és un Orgull i alhora una gran responsabilitat que afrontem amb passió i amb molta il•lusió.

Ara sí, TICxCAT ja existeix. Un camí per endavant..

Moltes felicitats a l’ equip.

Posted in General | Tagged , , , , , , | Comments Off on Ja podem dir que TICxCAT existeix. VISCA!.

TICxCAT.Entregant la proposta

Un treball de 8 mesos l’ acabem de fer efectiu avui mateix. Amb molta il•lusió hem presentat la nostra proposta de valor del TICxCAT per al concurs de col•laboració Público Privada per la contractació dels serveis TIC del manteniment d’ aplicacions de la Generalitat de Catalunya liderada pel centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació.

Ha estat un treball intens en molts moments, un exercici de creativitat en moltes fases del Diàleg i al final un exercici de concreció de la proposta Técnica, i també un moment per fer aliances amb empreses multinacionals referents en el sector. TICxCAT ha estat capaç de ser percebut per varies d’ aquestes empreses com un consorci que aportar valor per la seva especialització i coneixement en algunes àrees d’ expertesa.

Per aquest motiu, hem formalitzat varies aliances i acords, alguns dels quals ens han permès presentar-nos també, per alguns dels LOTS, amb UTE amb alguna d’aquestes grans empreses. Disculpeu-me si no faig públic el nom de les empreses a data d’avui perquè l’obertura pública de la presentació de les ofertes és dilluns dia 16 i prefereixo no fer-ne cap esment fins a aquesta obertura pública.

El Consorci TICxCAT, ha nascut per col•laborar més enllà de la contractació que puguem tenir amb aquest concurs. Aquests mesos de treball, com hem comentat en alguns dels articles anteriors, ens han permès conèixer-nos mútuament guanyant inclús projectes conjunts per altres clients més enllà de l’administració. Amb aquesta tranquil•litat i il•lusió ens presentem perquè volem ser un actor important i referent per l’ administració Pública en aquest procés de modernització, que sense dubte serà un dels reptes de futur per la Generalitat de Catalunya en els propers anys.

TICxCAT, com a consorci, te més força per afrontar més projectes, i projectes més grans, que no cadascuna de les empreses individualment. Amb un coneixement que es genera des de el país i amb un esperit de col•laborar amb centres de recerca i tecnològics del territori per fomentar solucions i projectes innovadors, TICxCAT vol ser un referent al sector TIC que ens permeti exportar producte i coneixement arreu del món.
I sabeu una cosa ?. Això del TICxCAT enganxa.

Us confessaré que de vegades, quan em toca presentar-me davant d’ alguna persona, més d’una vegada, i imbuït pel procés de diàleg, m’ha sortit “Sóc en Baptista Borrell Borrell del TICxCAT”. Després he acabat matisant“ Bé, i de l’empresa UPCnet”.

TICxCAT és i será més que un consorci.

Baptista Borrell Borrell

Equip @TICxCAT

 

Posted in General | Tagged | Comments Off on TICxCAT.Entregant la proposta

Esperant el Concurs

Un cop finalitzades les tres rondes del diàleg, ja ens estem preparant per respondre al concurs que ben aviat arribarà. La veritat és que ha estat un procés molt intens en el qual hem invertit gairebé tantes hores com il·lusió per part de tots els integrants de la UTE TICxCAT.

Estem convençuts que d’aquest procés de diàleg, el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, més enllà d’assolir els objectius de reducció de la despesa d’IT, haurà aconseguit tenir una visió molt interessant del sector TIC a Catalunya, havent identificat el potencial i àmbits d’expertesa de cadascuna de les empreses que optem al concurs.

Estic plenament convençut també que aquest procés que ha estat llarg i intens per a les empreses, ho ha estat també pel CTTI, que d’una manera privilegiada ha pogut observar el posicionament, els enfocaments i les innovacions proposades per cadascuna de les empreses o unions empresarials. Francament, a mi m’hagués agradat també viure-ho des de dintre, ha de ser molt interessant.

Ara recordo les presentacions d’aquest procés al mes de novembre, on públicament s’anunciava que es perseguien objectius com reducció de la despesa IT, innovació fruït de la transformació i augment de la contractació pública a les empreses catalanes. És segur que durant aquest procés la Generalitat de Catalunya haurà assolit l’objectiu de reducció de la despesa de IT. Per mi, els altres dos objectius tenen una certa relació. Té molt sentit que hi hagi més contractació pública a empreses catalanes si aquestes aportem realment un valor important a l’administració pública i ajudem a transformar-la, la qual cosa ens pot aportar coneixement afegit que podem convertir en innovació i exportar internacionalment.

Des del primer dia al mes de desembre quan varem presentar el nostre pla industrial per optar al concurs,  aquest sempre ha estat l’ànim i l’objectiu de la UTE TICxCAT. Un pla industrial que tenim detallat amb indicadors amb una clara vocació d’aportar valor al programa d’innovació de la Generalitat de Catalunya “iDigital”, integrant al territori,  i oberts a col·laborar amb les grans multinacionals sempre i quan se’ns reconegui,  i es valori, la nostra especialització en algunes àrees en les que puguem tenir el nostre àmbit de responsabilitat.


Tot aquest temps que ha passat des del mes de desembre fins ara, ens ha fet focalitzar en les tres rondes del diàleg. Reunions, documentació i presentacions en temps rècord, i ens hem oblidat (jo no) d’un dels aspectes que donava sentit a aquests procés: la contextualització del Pla Industrial en el diàleg competitiu.

Ara és el moment, almenys així ho creiem a TICxCAT, de demostrar que la focalització del nostre pla industrial tenia sentit abans d’entrar en el diàleg, i en continua tenint (més encara), havent viscut el procés i apostant per unes àrees concretes en les que aportem un valor diferencial, la qual cosa ens ajudarà a créixer i exportar el coneixement més enllà de Catalunya, consolidant un projecte empresarial català que va néixer fa més d’un any.

TICxCAT i el diàleg competitiu, tota una experiència.

Baptista Borrell Borrell
Equip @TICxCAT

Posted in General | Tagged , , , , | Comments Off on Esperant el Concurs

Avançant en el projecte TICxCAT

Equip TICxCAT

Un cop finalitzada la primera ronda del Diàleg competitiu, és un bon moment per valorar com ha anat i sobretot preparar-nos per la segona Ronda. La veritat és que està sent un procés intens i molt interessant en el que, més enllà del resultat final, totes les empreses que configurem la UTE estem aprenent els uns dels altres i fa que es reafirmi l’ encert en la complementarietat de tots els membres que composem el consorci.

Està sent un procés en el que d’una forma natural, davant les dades proporcionades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, cada empresa, bé per la seva expertesa tecnològica, bé pel coneixement d’alguns dels entorns de la Generalitat de Catalunya, bé per la seva capacitat creativa alhora de proposar alternatives innovadores, al final, el procés de confeccionar una proposta única de valor és configura com un procés molt natural entre les 5 empreses de la UTE la qual cosa ens anima a continuar il·lusionats i preparats per abordar la segona ronda del Diàleg.

En aquesta fase hem cregut convenient reunir-nos amb la resta de les 8 empreses que van adherir part de les seves capacitats a la UTE durant el període de declaració de solvència Tècnica. Les 8 empreses: Atmira, Avanttic, Avalon, Consultia, Deister, King e-client, Spenta i Stratesys, juntament amb els membres del TICxCAT, ens hem reunit en un entorn propi d’emprenedoria i d’Innovació Tecnològica com ESADE Creàpolis per informar de l’ estat del procés del Diàleg competitiu alhora que compartir alguns dels aspectes que entenem seran claus pel seu desenvolupament final. Sense dubte la sessió ha estat molt productiva, amb molta interactivitat per part de tots els components del grup de treball i amb una voluntat global de col·laborar cadascun de nosaltres en aquells entorns en els quals ens som especialistes.

El grup TICxCAT es manté il·lusionat en aquest procés amb una aposta clara per l’ especialització com a element clau de modernització i de reducció de costos en el LOT d’ aplicacions del diàleg competitiu.

 

Posted in General | Tagged , , , , , | Comments Off on Avançant en el projecte TICxCAT

TICxCAT. Alguna cosa més que un consorci

En un moment com l’ actual que exigeix creativitat, innovació i eficiència per ser més competitius, són claus les col·laboracions i la capacitat de fer aliances amb empreses d’ un mateix sector en el que en determinats moments hi has pogut estar competint. Si penso nomes en mi mateix, tinc una poca probabilitat de guanyar-ho tot, i una molt alta probabilitat de no guanyar res. Si m’ associo i col·laboro en projectes amb d’ altres empreses del sector confeccionant una proposta conjunta de valor, el guany serà menor, però la probabilitat d’ èxit augmenta molt més si esculls els companys de viatge adients amb el posicionament correcte.

Doncs això és el que hem fet al consorci TICxCAT per presentar-nos en forma de UTE als Diàlegs competitius que està licitant la generalitat de Catalunya per un volum superior a 400M€ anuals en la gestió dels serveis associats a les Tecnologies de la Informació i les comunicacions. Val a dir però, que la constitució com a consorci i la presentació de la nostra proposta és de fa més d’ un any, i que l’ únic que ha fet aquest procés de contractació de la generalitat de Catalunya és consolidar el nostre projecte.

Es un projecte Il·lusionant, un projecte del que els components del qual en formen part ens sentim molt orgullosos del camí que varem iniciar i que ja, al marge del resultat del procés de licitació de la Generalitat, ja hem tingut alguns èxits en projectes importants per algunes institucions o clients, tant de l’ administració pública com del sector privat Val a dir també que pràcticament totes les companyies del consorci, inclús abans de la constitució del TICxCAT havíem ja col·laborat en molts altres projectes, i per tant aportem a demés aquesta base de coneixement i de confiança tant important en aquests tipus d’ associacions, que es fa estar segurs de que serem capaços, si cal, de funcionar com una sola empresa en la modalitat de contractació vía una Unió Temporal d’ Empreses per una gran contractació.

TICxCAT és molt més que un projecte de conveniència temporal per una contractació concreta. El fet que alguns dels components del consorci hagem estat empreses creades des de pols important de coneixement com són les Universitats: la Universitat Ramon Llull, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Politècnica, i la inèrcia que portem els membres del grup invertint en projectes d’ innovació, ens fa sentir molt segurs i confortables en que la nostra proposta de valor, per la Generalitat de Catalunya, o per altres clients, és molt sòlida, competitiva i diferencial en alguns aspectes concrets.

A TICxCAT en som conscients de que en l’ entorn actual estem competint amb grans multinacionals del sector, jo personalment també hi estat en algunes d’ elles. La meva posició actual a UPCnet em permet afirmar que les empreses del consorci som molt més especialistes i generem molt més coneixement en algunes àrees que algunes de les grans multinacionals. Aquest és el valor que posarem damunt de la taula de la Generalitat de Catalunya si tenim la oportunitat d’ entrar en els diàlegs competitius, i a demés ho farem pensant no nomes en nosaltres sinó donant cabuda a d’ altres empreses del nostre teixit empresarial.

En el moment actual en el que hi ha una important mancança de finançament, és una llàstima que grans projectes d’ innovació que situïn les nostres empreses a escala internacional no es puguin cometre. Es una llàstima també que tots els projectes d’ emprenedoria Tecnològica que tenim no tinguin sortida tampoc, provocant una frenada potencial a grans oportunitats de crear empreses tecnològiques al nostre país. Per aquest motiu, i així ho hem explicat, TICxCAT es compromet a invertir el 5% de la seva facturació, com a mínim, en projectes d’ Innovació amb centres Tecnològics i de recerca i a ajudar a aquelles empreses de base Tecnològica que considerem són d’ un alt potencial i aportin un valor al consorci, a la societat i al país. Unes inversions que volem fer amb els principals actors locals per tal d’ aportar el nostre gra de sorra a la generació d’ activitat a l’ economia del coneixement que ens permeti exportar aquesta expertesa arreu del món.

En aquesta fase d’ apertura mental a la que he fet menció quan he començat l’ article, en el que és necessari establir aliances amb d’ altres empreses del sector, també això és vàlid per les multinacionals. TICxCAT és conscient del seu volum de facturació i nombre de treballadors respecte a grans empreses internacionals, i per aquest motiu, en aquells projectes on ho hem cregut necessari, hem esta capaços també d’ establir-hi aliances, però sempre des de la base d’ haver establert prèviament els principis dels acords de la nostra col·laboració en base a projectes o serveis concrets, en els quals els membres del TICxCAT hi tinguem una aportació diferencial.

Ara mateix, i en el moment d’ escriure l’ article, no sabem com avançarà el procés de Diàleg competitiu de la Generalitat de Catalunya en quan a les oportunitats que hi puguem tenir, però el que sí podem afirmar que aquest camí que hem iniciat no és un camí fet envà, sinó que ens portarà a seguir col·laborant en projectes cada cop més grans que accelerin els processos d’ internacionalització en els que cadascuna de les companyies del consorci hi estem immerses.

No hi ha dubte, els paràmetres de competitivitat han canviat, No podem pensar nomes en nosaltres mateixos ni pensar en el mercat local. Hem de pensar en un món global molt competitiu, i sens dubte les aliances o els consorcis en poden ser un accelerador si hi ha una base de Respecte, d’ enteniment i de confiança que complementen la necessària proposta de valor entre tots els components de l’ aliança o els consorci.

TICxCAT n’ és un exemple.

Baptista Borrell Borrell
Director de Consultoria i desenvolupament de negoci
UPCnet

Posted in General | Tagged | Comments Off on TICxCAT. Alguna cosa més que un consorci

Nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Amb motiu de l’ Acord Marc d’ homologació de proveïdors TIC per la Generalitat de Catalunya licitat a finals de l’ any 2010, tres empreses catalanes: NexTRet, oPenTrends i UPCnet decideixen sumar esforços i constitueixen la marca TICxCAT, on a demés afegeixen dues grans multinacionals: Alten i Telindus que els donen una capacitat addicional alhora de presentar-se a concursos d’ un cert volum que precisin de capacitats importants de personal.

L’ any 2011 ha estat un any en el qual, fruït d’ aquesta inèrcia de col·laboració conjunta que ja les 3 empreses catalanes portàvem, hem pogut seguir col·laborant en projectes conjunts havent obtingut inclús algun èxit important per algun client referent de l’ administració Catalana.

Aquest recorregut i inèrcia que portem des de l’ any 2010, i amb motiu del Disseny del nou model TIC per part del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (CTTI), el consorci TICxCAT decideix afegir a dos socis més: Cast Info i iSOCO, ambdues empreses catalanes amb un fort recorregut i coneixement de l’ administració i amb una complementarietat de serveis amb la resta dels socis del TICxCAT.

Amb aquesta nova configuració,  TICxCAT està en disposició d’ aportar un valor important a la Generalitat de Catalunya tenint en compte el volum i massa crítica de la Unió Temporal de les empreses, la seva complementarietat i especialització i el coneixement de la pròpia Generalitat.

Amb aquest nou camí, tots els membres del consorci TICxCAT esperem aportar el màxim de valor per la Generalitat de Catalunya,  que alhora puguem capitalitzar a nivell global aprofitant els processos d’ internacionalització en els quals estem immersos.

Posted in General | Comments Off on Nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Un exemple a seguir

Hem fet públic un procés de treball conjunt i un exemple de col·laboració entre tres empreses catalanes del sector TIC amb la voluntat d’aportar el màxim de valor pel país. La complementarietat dels serveis oferts per UPCnet, Nextret i Opentrends, amb un extens recorregut d’anys d’experiència treballant per la Generalitat de Catalunya es veu reforçat afegint a l’acord dues grans multinacionals de prestigi com TELINDUS i ALTEN.

Continue reading

Posted in General | Comments Off on Un exemple a seguir

Govern de qualitat de servei

Millorar el servei sigui pel canal que sigui, més personalitzat i adequat a les seves necessitats garantint una bona entrega i disponibilitat de les aplicacions.

Govern i optimització WAN
• Solucions de monitorització i optimització del
rendiment de les aplicacions a la WAN
• Solucions d’acceleració i compressió WAN

Continue reading

Posted in General | Comments Off on Govern de qualitat de servei