Avançant en el projecte TICxCAT

Equip TICxCAT

Un cop finalitzada la primera ronda del Diàleg competitiu, és un bon moment per valorar com ha anat i sobretot preparar-nos per la segona Ronda. La veritat és que està sent un procés intens i molt interessant en el que, més enllà del resultat final, totes les empreses que configurem la UTE estem aprenent els uns dels altres i fa que es reafirmi l’ encert en la complementarietat de tots els membres que composem el consorci.

Està sent un procés en el que d’una forma natural, davant les dades proporcionades pel Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya, cada empresa, bé per la seva expertesa tecnològica, bé pel coneixement d’alguns dels entorns de la Generalitat de Catalunya, bé per la seva capacitat creativa alhora de proposar alternatives innovadores, al final, el procés de confeccionar una proposta única de valor és configura com un procés molt natural entre les 5 empreses de la UTE la qual cosa ens anima a continuar il·lusionats i preparats per abordar la segona ronda del Diàleg.

En aquesta fase hem cregut convenient reunir-nos amb la resta de les 8 empreses que van adherir part de les seves capacitats a la UTE durant el període de declaració de solvència Tècnica. Les 8 empreses: Atmira, Avanttic, Avalon, Consultia, Deister, King e-client, Spenta i Stratesys, juntament amb els membres del TICxCAT, ens hem reunit en un entorn propi d’emprenedoria i d’Innovació Tecnològica com ESADE Creàpolis per informar de l’ estat del procés del Diàleg competitiu alhora que compartir alguns dels aspectes que entenem seran claus pel seu desenvolupament final. Sense dubte la sessió ha estat molt productiva, amb molta interactivitat per part de tots els components del grup de treball i amb una voluntat global de col·laborar cadascun de nosaltres en aquells entorns en els quals ens som especialistes.

El grup TICxCAT es manté il·lusionat en aquest procés amb una aposta clara per l’ especialització com a element clau de modernització i de reducció de costos en el LOT d’ aplicacions del diàleg competitiu.

 

This entry was posted in General and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.