Nou model TIC de la Generalitat de Catalunya

Amb motiu de l’ Acord Marc d’ homologació de proveïdors TIC per la Generalitat de Catalunya licitat a finals de l’ any 2010, tres empreses catalanes: NexTRet, oPenTrends i UPCnet decideixen sumar esforços i constitueixen la marca TICxCAT, on a demés afegeixen dues grans multinacionals: Alten i Telindus que els donen una capacitat addicional alhora de presentar-se a concursos d’ un cert volum que precisin de capacitats importants de personal.

L’ any 2011 ha estat un any en el qual, fruït d’ aquesta inèrcia de col·laboració conjunta que ja les 3 empreses catalanes portàvem, hem pogut seguir col·laborant en projectes conjunts havent obtingut inclús algun èxit important per algun client referent de l’ administració Catalana.

Aquest recorregut i inèrcia que portem des de l’ any 2010, i amb motiu del Disseny del nou model TIC per part del Centre de Telecomunicacions de la Generalitat de Catalunya (CTTI), el consorci TICxCAT decideix afegir a dos socis més: Cast Info i iSOCO, ambdues empreses catalanes amb un fort recorregut i coneixement de l’ administració i amb una complementarietat de serveis amb la resta dels socis del TICxCAT.

Amb aquesta nova configuració,  TICxCAT està en disposició d’ aportar un valor important a la Generalitat de Catalunya tenint en compte el volum i massa crítica de la Unió Temporal de les empreses, la seva complementarietat i especialització i el coneixement de la pròpia Generalitat.

Amb aquest nou camí, tots els membres del consorci TICxCAT esperem aportar el màxim de valor per la Generalitat de Catalunya,  que alhora puguem capitalitzar a nivell global aprofitant els processos d’ internacionalització en els quals estem immersos.

This entry was posted in General. Bookmark the permalink.